นายสาระแน http://freedomcommunity.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=30-09-2012&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=30-09-2012&group=13&gblog=2 http://freedomcommunity.bloggang.com/rss <![CDATA[มี CD ติดตั้งโปรแกรมสำหรับธุรกิจแบบครบวงจรมาฝาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=30-09-2012&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=30-09-2012&group=13&gblog=2 Sun, 30 Sep 2012 5:54:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=25-04-2011&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=25-04-2011&group=13&gblog=1 http://freedomcommunity.bloggang.com/rss <![CDATA[การจัด Ubuntu Release Party ที่เชียงใหม่ ในวันที่ 30 เมษายน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=25-04-2011&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=25-04-2011&group=13&gblog=1 Mon, 25 Apr 2011 20:47:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=25-04-2011&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=25-04-2011&group=12&gblog=2 http://freedomcommunity.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนนี้เว็บสง่าบ้านมีปัญหาอีกแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=25-04-2011&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=25-04-2011&group=12&gblog=2 Mon, 25 Apr 2011 20:42:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=23-04-2011&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=23-04-2011&group=12&gblog=1 http://freedomcommunity.bloggang.com/rss <![CDATA[การพัฒนาโปรแกรมท้องถิ่นโอเพนซอร์สในรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=23-04-2011&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=23-04-2011&group=12&gblog=1 Sat, 23 Apr 2011 7:51:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=07-10-2008&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=07-10-2008&group=11&gblog=1 http://freedomcommunity.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อร้องเรียนไปยังเทศบาลตำบลสง่าบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=07-10-2008&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=07-10-2008&group=11&gblog=1 Tue, 07 Oct 2008 7:38:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=10-04-2011&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=10-04-2011&group=9&gblog=1 http://freedomcommunity.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมเองได้ตัดต่อ VDO. โดยใช้โปรแกรมแจกฟรี ไม่มีเรียกเก็บเงินภายหลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=10-04-2011&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=10-04-2011&group=9&gblog=1 Sun, 10 Apr 2011 18:22:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=25-06-2006&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=25-06-2006&group=6&gblog=3 http://freedomcommunity.bloggang.com/rss <![CDATA[เว็บกลุ่มกลายเป็นเว็บตำบล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=25-06-2006&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=25-06-2006&group=6&gblog=3 Sun, 25 Jun 2006 19:28:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=10-01-2007&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=10-01-2007&group=6&gblog=2 http://freedomcommunity.bloggang.com/rss <![CDATA[รายการปลดหนี้ได้มาถ่ายทำรายการที่บ้านผม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=10-01-2007&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=10-01-2007&group=6&gblog=2 Wed, 10 Jan 2007 9:32:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=20-02-2006&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=20-02-2006&group=6&gblog=1 http://freedomcommunity.bloggang.com/rss <![CDATA[การเสียชีวิตของช่างดอน อุทาหรณ์ในความประมาทที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=20-02-2006&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=20-02-2006&group=6&gblog=1 Mon, 20 Feb 2006 14:21:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=20-01-2012&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=20-01-2012&group=5&gblog=2 http://freedomcommunity.bloggang.com/rss <![CDATA[การทดลองเกี่ยวกับมาตรฐานกลางข้อมูลข่าวสาร ทำให้เอกสารใช้งานได้ตลอดกาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=20-01-2012&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=20-01-2012&group=5&gblog=2 Fri, 20 Jan 2012 10:50:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=23-08-2005&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=23-08-2005&group=5&gblog=1 http://freedomcommunity.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมจึงต้องมีท้องถิ่นโอเพ่นซอร์ส สังคมท้องถิ่นที่รู้จักใช้ซอฟแวร์เสรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=23-08-2005&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=23-08-2005&group=5&gblog=1 Tue, 23 Aug 2005 18:44:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=20-08-2005&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=20-08-2005&group=4&gblog=1 http://freedomcommunity.bloggang.com/rss <![CDATA[โรงเรียนบ้านป่างิ้ว โรงเรียนที่สอนหลักสูตรโอเพ่นซอร์ส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=20-08-2005&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=20-08-2005&group=4&gblog=1 Sat, 20 Aug 2005 16:05:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=17-02-2016&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=17-02-2016&group=2&gblog=3 http://freedomcommunity.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมเองต้องประกาศยุบกลุ่มคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=17-02-2016&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=17-02-2016&group=2&gblog=3 Wed, 17 Feb 2016 14:08:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=27-01-2006&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=27-01-2006&group=2&gblog=2 http://freedomcommunity.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุที่ background ของเว๊บเป็นรูปรอยเท้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=27-01-2006&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freedomcommunity&month=27-01-2006&group=2&gblog=2 Fri, 27 Jan 2006 13:14:25 +0700